Klik hier voor de PDF van het artikel in ZemZem over Een klein detail van Adania Shibli.

Dit artikel is geplaatst in: ZemZem 2023 /1, blz. 104 e.v.
ZemZem (tijdschift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam) is een uitgave van Stichting Soera.